Am kort - Ny körkortsbehörighet

Från en 1 oktober 2009 krävs körkortsbehörigheten AM för moped klass I. Moped klass I (så kallad EU-moped) ska få köras av den som fyllt 15 år och har ett körkort med behörigheten AM eller ett körkort med annan behörighet.

Moped klass I, den så kallade EU-mopeden, är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim och för att köra den krävs att du har körkort, traktorkort (utfördat före den 1 oktober 2009), eller förarbevis för moped klass I (körkort behörighet AM från den 1 oktober 2009).

Följ länkarna här under för mer information om hur du tar ditt AM-körkort.

Lidingö Trafikskola

Tule Trafikskola